NE MENJAJTE TRENAŽNE PROGRAME PREVIŠE ČESTO

Da li je promena trenažnih rutina – s vremena na vreme – poželjna stvar za mišićni rast? Da li učestala promena trenažnih sredstava (vežbi) i trenažnih metoda (programa), zaista povoljno utiče na vaše performanse? U praksi se najčešće srećemo sa maksimom „morate šokirati svoje mišiće“ sve vreme kako biste poboljšali njihov rast. Dakle, šta je od svega ovoga istina?

nastavi sa čitanjem