OPASNOST OD SOCIJALNO PRIHVATLJIVE GOJAZGOSTI

Sve više i više ljudi prihvata mentalitet „volite svoj prirodne obline“, koji je postao popularan u poslednjih nekoliko godina. I muškarci i žene drže se verovanja da je njihovo telo lepo takvo kakvo jeste, bez obzira na veličinu ili oblik. Iako ovakvo mišljenje može pomoći ljudima da im bude prijatnije u onome što se najčešće percipira kao mana, postoji opasnost od ovakvog načina razmišljanja.

nastavi sa čitanjem

KOLIKO JE „SAVREMENO“ SAVREMENO DOBA: Aspekti zdravlja i (ne)aktivnosti

Pojam zdravlja definisala je Svetska zdravstvena organizacija (WHO) još 1948. godine, po kojoj zdravlje nije samo odsustvo bolesti i iznemoglosti, već i stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Dakle, zdravlje je mnogo više od odsustva bolesti i predstavja ključni faktor kvaliteta života. Prema WHO postoje četiri glavna faktora koja utiču na vaš zdravstveni status: zdravstvena briga (Helath Car) 10%, okruženje/okolina (Environment) 19%, nasledni faktori (Human Biology) 20% i najvažnije i presudno životni stil (Lifestyle) sa čak 51% – stres, puženje, gojaznost, ishrana, krvni pritisak, alkohol, droga, aktivnosti i sl.

nastavi sa čitanjem

TEHNIKA IZVOĐENJA JE UVEK No1

Tehnika je osnov bilo kakvog vida bavljenja sportom, fitnesom ili rekreacijom. Tehnika izvođenja vežbi prva je stvar koja se mora naučiti da bi se, pre svega, osigurao siguran i stabilan napredak i razvoj tokom usavršavanja bilo koje aktivnosti. Tehnika izvođenja je esencija svake vežbe i/ili sporta, jer se upravo po specifičnosti izvođenja različitih tehnika i razlikuju vežbe i sportovi međusobno.

nastavi sa čitanjem

HRANA ZA IZGRADNJU KRVI

Krv je tečno tkivo koje cirkuliše u zatvorenom sistemu krvnih sudova. Krv se sastoji od tečnog dela kog čini krvna plazma i krvnih elemnata kojeg čine proteini plazme. Pošto krv neprekidno cirkuliše kroz sistem za krvotok, dolazi u kontakt sa svim organima, tkivima i ćelijama u organizmu. Funkcija krvi je da ćelijama preda kiseonik i hranljive materije, a istovremeno da preuzme na sebe ugljen dioksid i preodukte metabolizma. Krv je gusta, neprovidna supstanca crvene boje.

nastavi sa čitanjem

POVREDE MIŠIĆA: Kako nastaju i preventivne mere

Povrede mišića prilično su česta i događaju se kod sportista raznih – od srednjoškolskih preko profesionalnih do rekreativnih vežbača – pa čak i kod netrenirane populacije. „Istegnuće mišića“ je opšti medicinski termin za ovo stanje, iako se u praki često može čuti i termin „istrgnut mišić“. Svako može istegnuti mišić u nekom trenutku i niko nije imun na to.

nastavi sa čitanjem

Deo 3. TRILOGIJA O MISLIMA: Slike u oku uma

Postavlja se pitanje: da li vizuelizacija zaista deluje? Odgovor je: APSOLUTNO DA! Mnogi od nas svakodnevno vizuelizuju, ali često nesvesno i na negativan način. To se zove briga. Dokaz za to je reakcija našeg tela. Kada brinemo napeti smo, ubrzano dišemo, srce ubrzava rad, mišići su zategnutiji. Umesto toga, treba da naučimo kako da pozitivno vizuelizujemo kako bismo se pripremili za uspeh.

nastavi sa čitanjem