ZACRTAJTE SVOJE ISTINSKE CILJEVE

Zašto je toliko važno imati jasno definisane ciljeve? Zapravo i njie, ukoliko ne želite da napredujete kroz životna iskustva. Ali, ako ste na onoj drugoj, aktivnoj strani, zacrtavanje ciljeva mora biti sastavni deo vaše životne rutine.

Imati jasan cilj znači imati svetionik koji možete videti kroz bilo kakve životne „bure“ da prolazite. Jasan cilje je svetlo na kraju tunela, pokazatelj izlaza, trag ka uspehu, obećanje radovanja, dokaz stvari koje se još nisu ostvarile, osećaj pravca, orjentacije, usmerenosti, svrhe. Bez jasnih ciljeva plutamo kao ljuske oraha usred okeana, gde nas valovi (životne situacije, događaji, iskustva) bacaju kuda i kada im se prohte.

Maksvel Molc (Maxwell Maltz) u svojoj knjizi Psihokibernetika piše da je čovek u svojoj osnovi teleološki mehanizam. Teleologija je nauka o celishodnosti, celovitosti; učenje da se svi procesi u univerzumu odvijaju u skladu sa nekim (univerzalnim) ciljem ili svrhom. Dakle, čovek je sam po sebi izgrađen tako da ga svrha pokreće na akciju. Međutim, da bi naš „kibernetički“ sistem bio pokrenut, neophodno je da u sebi ima odgovarajuće gorivo, a to su ciljevi.

Nije svaki cilj kvalitetno gorivo. Većinom se dešava baš suprotno; ljudi zacrtaju mnoštvo ciljeva i na kraju ne deluju u skadu ni sa jednim od njih. Zašto? Zato što ciljevi moraju biti konkretizovani. Da bi bilo kakav cilj imao pun efekat na vas i bio delotvoran, on mora da ispuni sledeće uslove:  

  • Mora da bude konkretan;
  • Mora da bude inspirativan, privlačan i koristan;
  • Mora da bude podsticajan za akciju;
  • Mora da bude u skladu sa ličnim potrebama;
  • Mora da bude pozitivan;
  • Mora da u vašem umu stvori jasnu sliku i viziju uspeha;
  • Mora da bude precizno određen (šta tačno želim?);
  • Mora da bude vremenski definisan (do kada treba da ostvarim zacrtani rezultat?);
  • Mora da bude merljiv (u santimetrima, kilogramima, sekundama – bilo koja realna mera koja vam objektivno pokazuje napredak);
  • Mora da bude realan i dostižan.

Osnovna stavka je zapisati sve ciljeve. Brajan Trejsi (Brian Tracy) kaže: „Zapišite svoje ciljeve, sačinite planove kako da ih ostvarite i potom svakodnevno delujte u skladu sa svojim planovima“. Prema tome, postavite sebi određene ciljeve sa određenim vremenskim okvirom i zapišite ih. To je konkretnost. Na primer, umesto nejasnih ciljeva kao što su „želim da smršam“ ili „želim da se izdefinišem“, probajte sa više specifičnih i realnih ciljeva kao što je „izgubiću 5 kg u sljedećih 8 sedmica“ ili „u narednih 6 sedmica napredovaću 10 kg u dizanju tegova“. Zatim, preduzmite akciju! Preduzmite akciju na ostvarenju svog cilja počev od sada!

Svaki cilj koji zapišete mora biti ličan, u sadašnjem vremenu i mora da obuhvata pojam PROCESA, pojam delovanja, koji je objektivno merljiv i koji vaš um prisiljava da budete u tom procesu.

Merljivost je od izuzetnog značaja kada govorimo o sportu i fitnesu. Da li vam se snaga, koordinisanost, brzina, gipkost, preciznost, eksplozivnost, izdržljivost i dr. vremenom poboljšava? Da li vam se obim u struku smanjuje, koliko gubite u procentnom udelu masnog tkiva, a koliko dobijate na mišićnom planu? Postavite sebi ova pitanja i zapisujte svakog prvog u mesecu svoj status povodom ovih pitanja. Sve je ovo lako menljivo.

Još jedna jako bitna stvar koja se tiče ciljeva je da se postarate da spoljašnje dostignuće bude u skladu sa vašim unutrašnjim vrednostima. Stefan Kouvi je jednom rekao: „Postarajte se da merdevine uspeha, dok se na njih penjete, budu naslonjene na pravi zgradu.“ Ovo napominjem jer sam bio svedok mnogim ljudima koji su teškom mukom ostvarili svoje zacrtane ciljeve da bi na kraju otkrili da ih njihovo ostvarenje niti raduje, niti zadovoljava, niti ispunjava.

Prema tome, jasno sagledavanje vrednosti je nešto na čemu traba raditi svaki dan. Moja preporuka je, pre nego što krenete određenim putem i donesete definitivnu odluku ka ostvarenju svog cilja, da na trenutak zastanete i zapitate se: koji je moj istinski sistem vrednosti u ovoj oblasti?

Kada je cilj istinsi vredan dostizanja (prema vašem sistemu vrednosti i oblasti interesovanja), on će vas bespogovorno podsticati na akciju. Denzel Vošington (Denzel Washington) je u jednom od svojih govora rekao da su „snovi bez ciljeva samo snovi“. Jasna misaona slika o konačnom cilju koji treba postići samo je prvi (inicijalni) impuls. Za njim sledi drugi deo a to je „dobro se oznojiti“ u radu na ostvarenju zacrtanog.

Još jedna stavka, koja se ponekad prenebregava, jeste biti strpljiv i istrajan na svom putovanju. Ništa kvalitetno se ne može postići preko noći. Da može, svi bi bili uspešni. Ali, izgleda da postoji neka „prirodna zakonitost“ koja ne dozvoljava da se, ukoliko i dođe do brzog ostvarenja/uspeha, to i trajnije zadrži.

Prema tome, zacrtajte svoj istinski ciljeve, momentalno stupite u akciju i, kao treće i najvažnije, budite nauružani strpljenjem i istrajnošću.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s