7 NAMIRNICA KOJE OBILUJU CINKOM

Cink je jedan od najvažnijih minerala koji vašem telu treba za pravilan razvoj. Cink je važan za čulo mirisa, zdrav imunološki sistem, zdravu hormonalni status, stimuliše proizvodnju preko 100 enzima i učestvuje u stvaranju DNK. Među svim ovim korisnim funkcijama cink još omogućava i ćelijama u vašem telu da međusobno bolje komuniciraju, jer je on još neurotransmiter*(*regulišu prenošenje električnih signala između nervnih ćelija, kao i između nervnih ćelija i efektroskih ćelija).

nastavi sa čitanjem