KNJIGA 100% FIT

Zavisno od toga koliko znanja i iskustva posedujete, ideje i koncepti izloženi u knjizi 100% Fit mogu vam zvučati poznato. Ova knjiga će vam obnoviti znanje koje posedujete, ali će pre svega osvežiti vaše poimanje sportskog treninga, pravilne ishrane i oporavka. Na taj način ćete uzdignuti svest na jedan viši nivo poimanja važnosti pravilnog treninga, ishrane i oporavka i njihovog uticaja na vaš organizam. Kada budete naučili ove metode i tehnike i počnete da ih primenjujete dok vam ne uđu u naviku, vaš život će se promeniti na vrlo pozitivan način.

Dakle, šta je cilj ove knjige? Smršati? „Izdefinisti muskulaturu“? Steći „kondiciju“? Biti „fit“ – šta god to značilo? Ne. Osnovni pozitivni cilj ove knjige je biti zdrav – zdrav u telu i umu i uživati sve prednosti i koristi koje zdravlje nosi sa sobom. To uključuje bolje držanje tela, otpornost i izdržljivost organizma, gipkije i mišićavije telo, veću funkcionalnost unutrašnjih organa, volju, istrajnost i veću žustrinu i snagu. Ovo je pravi cilj, jer uz ovakav cilj, sve gore nabrojano (i još mnogo toga dobrog) biće tek propratni rezultat veće, celovitije i blagotvornije vizije zdravlja. Kada sebi postavite cilj da se neprekidno i kontinuirano usavršavate – bez jurnjave i žurbe, uz pravilno usmeren rad i vežbanje – vaše telo (i um) neprekidno će prevazilaziti sopstvene mogućnosti i na taj način postepeno postizati sve kvalitetnije rezultate, koji će, prirodno, biti i dugovečniji, jer su izgrađeni na jakim temeljima ličnog (istinitog) znanja, iskustva i iskrenog truda i rada. 

Tematika knjige bavi se pitanjima kako možemo poboljšati svoje telesno zdravlje i fizičku formu ponašajući se u skladu sa najnovijim znanjima kojima nauka i praksa trenutno raspolažu. Svoje telo imamo kao dar, i zato, u potrazi za kvalitetnijim životom, moramo početi od temelja ljudskog postojanja – tela. Frank Galet Bares jednom je rekao da su naša tela savršena autobiografija. Iz ovoga možemo zaključiti da naš odnos prema našem telu otkriva koliko zapravo cenimo sebe.

Na stranicama ove knjige, provešću vas i pokazati vam, korak po korak, kako da pravilno trenirtate i razvijate sve neophodne aspekte funkcionlnih sposobnosti, steknete osnovna znanja o vašem telu i pravilnom treningu, kao i o zakonima pravilne i funkcionalne ishrane.

Knjiga 100% FIT podeljena je na tri glavna – različita ali povezana dela, i dvanaest poglavlja. 

Deo I. Vaše telo – Začuđujući mehanizam

Prvi deo posvećen je iscrpnom istraživanju najnovijih podataka o značaju kretanja za vaš organizam, uticaju fizičke aktivnosti na vaše srce i pluća, istinama o tome šta su mišići i kako se razvijaju, kao i o tipovima telesne konstitucije. Na samom početku prvog dela biće vam prezentovane neke interesantne naučno dokazane činjenice o vašem telu, koje možda niste znali, a koje će vam najbliže pokazati koliko smo „zadivljujuće“ konstruisani. 

Prvi deo će vam, pre svega, pomoći da shvatite i dublje sagledate preostala poglavlja knjige i koristite nova znanja. On postavlja „pozornicu“ za sve čitaoce. Zbog toga preporučujem da posebnu pažnju posvetite prvom delu, bez žurbe i sa posebnim udubljivanjem, pristupite učenju i usvajanju informacija i znanja koje se u ovom delu nalaze. 

Deo II. Opšta fizička kondicija – Pet stubova kondicije

Drugi deo predstavlja praktični deo u kome ćemo govoriti o osnovnim funkcionalnim svojstvima lokomotornog aparata. Iako je ideja da u ovom delu dobijete konkretna znanja, vežbe i programe kako da trenirate na ispravan način, svako od pet poglavlja počinje teorijskim objašnjenjem za svaku funkcionalnu karakteristiku kojom se poglavlje bavi. Tako, na primer, poglavlje o snazi počinje objašnjenjem šta je snaga i kako se ispoljava. Sledi opis beneficija koje ćete steći ukoliko pravilno i dugotrajno primenjujete trening snage, zatim vrste snage koje postoje, da bi na kraju dobili preporučene vežbe i programe koji konkretno utiču na razvoj snage i svih njeniv vidova.

Dakle, prvo nudim jednu naučno-teorisku potkovanost o ovoj konkretnoj motoričkoj sposobnosti da bi zatim to sve „spakovao“ u jedan konkretan trenažni program. Sve ovo važi i za ostale četiri karakteristike, odnosno: pravilno držanje, izdržljivost, gipkost i jezgro tela. Verujem da bez dubinskog razumevanja ovih koncepata nema ozbiljnog treninga i napredovanja. Osnove mora da se poznaju, ako želite da napredujete na najefikasniji i najsigurniji način. 

Verovatno ste mnogo puta čuli staru maksimu „praksa vodi do savršenstva“ ili „vežbanje vodi savršenstvu“. E pa, nije baš tako. Vins Lombardi je na jedan genijalan način dopunio ovu poslovicu rekavši: „Vežbanjem se ne postiže savršenstvo. Savršenim vežbanjem se postiže savršenstvo“ TO JE TO! Razmislite, da li će bilo kakvo vežbanje da vam donese rezultate koje tražite? Ili ćete pre dostići do optimalnih rezultata ako vas npr. trenira i prati neki ekspert sportskog treninga? Ako vas taj stručnjak najpre nauči pravilnom izvođenju vežbi, vrhunskoj tehnici, pravilnom disanju i položaju tela? Ako vas prvo testira da bi vam odredio trenutni nivo spremnosti, ako vam dozira opterećenje na svakom pojedinačnom treningu, zapisuje rezultate i konstantno vas prati u napredovanju? Da li ćete brže, bezbednije, efikasnije i ekonomičnije napredovati na taj način, ili, ako sami uzmete da radite na svoju ruku? Odgovor je očigledan. 

Deo III. Ishrana i oporavak

Treći deo, mogu slobodno da kažem, predstavlja krunu ove knjige. Ishrana i oporavak su esencijalni da bi bilo kakav trening imao svoj pun smisao. Odnosno, bez vrhunske ishrane i adekvatnog oporavka vrlo je verovatno da nećete postići najbolje moguće rezultate, bez obzira koliko kvalitetan trening imali. Ishrani se u poslednjih nekoliko decenija pridaje izuzetan značaj. Kvalitet, kvantitet i oblik unete hrane treba da odgovara metaboličkim zahtevima svakog pojedinca. Ovo se naročito odnosi na ljude koji su visoko aktivni, a pre svega na vrhunske sportiste.

Osnovni cilj kvalitetne ishrane je da nadoknadi sve što je utrošeno tokom fizičkog vežbanja i dovesti organizam u skladu sa dobrim zdravljem. Specijalna ishrana predstavlja najznačajniji deo oblasti koja se naziva oporavak u sportu. Dakle, ishrana i oporavak su međusobno prožeti.  I ovaj trći deo, slično drugom, počinjem naučno-teorijskim znanjima o osnovnim pojmovima (npr. šta je masno tkivo, insulin, glikemijski ideks i sl.), da bi u drugoj polovini prešao na konkretne savete o količini i vrsti namirnica, broju obroka i njihovoj zastupljenisti u svakom pojedinačnom obroku. Zanimljivo je poglavlje i o tome zašto većina dijeta ne daje optimalne rezultate i kako vas konzumiranje masti može učiniti vitkijim.

Takođe, imaćete veliki broj tabela koje jasno i pregledno prikazuju egzaktne podatke o npr. koliko energije troše određene aktivnosti, kolike su veličine porcija za obične ljude i sportiste, koliki treba da bude energetski unos za održanje ili povećanje mišićne mase, sadržaj elektrolita u napicima i sl.

U delu koji se tiče oporavka objasniću pre svega šta je zamor. Jako je važno razumeti zamor, jer je to put do razumevanja oporavka. Teorija zamora direktno stoje iza teorije oporavka. Biće vam predstavljeni i faktori koji do zamora dovode, kao i vrste zamora. Potrebno je da znate vrste zamora jer uz svaku vrstu ide drugačiji oporavak. Takođe, biće reči o fazama oporavka i konkretnim sredstvima oporavka. 

Najkraće rečeno, biće od naučnih, preko zanimljivih i popularnih, pa sve do konkretnih poglavlja.

Na samom kraju knjige nalazi se Dodatak koji se sastoji iz dva poglavlja: Korisne preporuke i Razbijanje predrasuda. U ovim poglavljima obrađene su kratko, jasno, decidno, najkorisnije praktične preporuke za razvoj i napredak, kao i najčešće zablude i odgovori na to šta je istina a šta nije.

Nadam se da će vam ideje izložene u ovoj knjizi, a pre svega istine, pomoći u ostvarivanju vaših ciljeva i da će vas inspirisati i usmeriti ka daljem istraživanju i neprestanom učenju i primenjivanju. Štaviše, nadam se da će ova knjiga zauvek izmeniti vaš život. 

IZVODI IZ RECENZIJA

Po autoru kretanje je nužda, tako da vežbanje na jedan način samo sebi daje funkciju. Pa se može reći da ovo delo u svojoj biti nije knjiga o vežbanju, već o kulturi vežbanja, odnosno kretanja, koje je samo po sebi funkcionalno, jer na posletku daje život našem telu. Upravo funkcionalni trening o kome autor piše je funkcionalan samo ako čini naš život kvalitetnijim, ispunjenijim, zdravijim. Na taj način on čitaoca navodi da razume da od kvaliteta vežbanja, kao promišljenog i usmerenog kretanja, će zavisiti i kvalitet njegovog života.

Ivan Marović, profesor na Sportskoj akademiji u Beogradu, autor knjige Ka savršenom pokretu.

Kako Strahinja promišlja tako i piše, iskreno i otvoreno. Tako i „otvara“ knjigu, pa čitaoca uvodi u svoj svet i poverava mu nameru. Na početku je jasno da se radi o atipičnom pristupu i drugačijoj ideji, kojom autor otkriva promenu i autentičnost kao put ka novom i kreativnom. Temeljno obraćanje čitaocu oživljava ličnim primerom, vodi kroz umešno podeljene celine i sjaset faktora uticaja na čovekov razvoj, te na kraju efektno poentira.

Aleksandar Jovanović, pesnik, član Upravnog odbora Književne opštine Vršac, autor knjige Požuda kao uzbuna.

Ovo delo obuhvata opšta i specifična znanja iz mnogih oblasti koja su predmet Strahinjinog dugogodišnjeg proučavanja, a čiju srž je predstavio na jednostavan i svima razumljiv način. To i jeste jedna od glavnih osobina izuzetnog pisca, naročito u oblasti nauke – da čitalac razume celokupan koncept materije i dobije motivaciju za još bolje rezultate u budućnosti. Iz tog razloga, mislim da je ovo Strahinjino delo nešto po čemu će (p)ostati prepoznatljiv, i baza na kojoj će biti izgrađeni mnogi naredni uspesi, kako njegovi, tako i uspesi ljudi čija će srca dotaći.

Samanta Gilice, rekorderka Srbije u broju istrčanih maratona u jednoj godini u ženskoj konkurenciji, autorka knjige Kilometri sreće.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s