NAJBOLJA AKTIVNOST ZA UBLAŽAVANJE STRESA I DEPRESIJE

Prevladati stres i depresiju u potpunosti je moguće samo vežbanjem, odnosno fizičkom aktivnošću. Ali, koje vežbe i koj tip aktivnosti, kao najefikasniji sredstvo i metod, odabrati?

Doživljavanje stresa i anksioznosti danas je uobičajena stvar. Sa sigurnošću možemo da kažemo da smo svi iskusili, iskušavamo i iskušavaćemo stres, ne samo jednom, već mnogo puta. Negde sam pročitao da je intenzitet stresa kod današnjeg čoveka na istom nivou kao kod ljudi koji su živeli pre 1000 god. kada slučajno u šumi naiđu na medveda. Taj trenutak šoka, kažu autori, danas je normalan svakodnevni nivo funkcionisanja savremenog čoveka.

Naravno, nije dobro ako im – stresu i depresiji – dopustimo da „puze“ po našem sistemu. Maligni zdravstveni problemi mogu se dogoditi ako stanja poput depresije i prevelikog stresa potonu u čoveka. Najčešće se kaže da ukoliko želite živeti duže, morate se osloboditi tih mentalnih i emocionalnih stanja. Međutim, nije samo stvar u dužini (kvantitetu) života, već i u podizanju kvaliteta, što ćete sigurno iskusiti ukoliko uspete da redukujete ova stanja.

Iskreno, stres je neizbežan. Depresija kako za koga. Pošto ova stanja svakako predstavljaju deo našeg svakodnevnog iskustva, i pošto ih ne možemo u potpunosti kontrolisati, usmerimo se na sredstava pomoću kojih možemo uspeti da redukujemo njihov uticaj. Zdrava ishrana jedan je od takvih sredstava. Fizička aktivnost u ove svrhe je ubedljivo najefikasnija „pilula“ sa gotovo trenutnim efektima, kao što su: olakšanje, smirenost, pročišćenost, ispunjenost, radost, euforija, motivisanost da se nastavi sa vežbanjem…

Nije pogrešno ako se kaže da skoro svaki oblik vežbanja pomaže (u manjoj ili većoj meri) u otklanjanju ovih stanja, ali izdvojio bih jedan ubedljivo najefikasnija: TRČANJE!

Trčanje

Ne treba da trčite od svojih problema. Treba da trčite da biste se oslobodili tereta koji vam problemi donose.

Uz hodanje, trčanje spada u najosnovnije oblike kretanja i preporučljiv je svima. Moj kolega s posla (Doc. dr. Dušan Stupar) definisao je trčanje kao „kontinuiranu borbu sa samim sobom, svojom psihom i telom, čiji je krajnji cilj sloboda uma osećaj zadovoljstva, sreće i ponosa“. Da li može bolja definicija trečanja? Teško! Zašto? Hajde da zađemo malo dublje u trčanje.

Trčanje je esencijalna komponenta zdravlja, jer se već prilikom laganog trčanja povećava puls. Andrejev je na osnovu svog eksprimenta istakao da je posledica dvostrukog (i nešto većeg) povećanja pulsa prilikom trčanja u odnosu na mirovanje i/ili hodanje neminovan uslov za stvaranje energije i za aktiviranje biosinteze ćelija. Podstiču se anabolički procesi obnavljanja i izgradnje tkiva, zato što upravo prilikom trčanja na svežem vazduhu nastaju jake oksidaciono-regenerativne reakcije i stvara se sveža, veoma kvalitetna, jaka i mlada krv.

Mehanizmi koji se aktiviraju za vreme trčanja deluju udruženo da bi stvorili benefite za naše zdravlje. 

Pre svega, dolazi do povećanja srčanih kontrakcija od 60-70 do 170-200 otkucaja u minuti, što uveliko snabdeva organizam energijom. 

Povećanje srčanih kontrkcija dovodi do povećanja krvotoka za 4-5 puta u odnosu na mirovanje.

Pojačano disanje za 20-30 puta u poređenju sa mirovanjem, ubedljivo je najjači mehanizam za dostavljanje kiseonika u krv a samim tim i u organizam.

Bitan detalj koji na ovom mestu treba zapaziti jeste da se tokom kretanja u organizmu intenzivno stvara ugljenikova kiselina i dolazi do tzv. disajne acidoze. Disajna acidoza je ključ za podsticanje ćelijske biosinteze, odnosno izgradnju ćelija.

Dalje, tokom intenzivnog trčanja nastaju razne vibracione sile kao i sile trenja koje takođe stvaraju energiju u organizmu i podstiču obnavljajuće procese.

Pojava znoja omogućava dodatno snabdevanje slobodnim elektronima iz vazduha preko kože, a samim tim se unosi i više energije kroz kožu u odnosu na mirovanje. Ova pojava je (prema Malahovu) posebno izražena kada je koža čista. 

Zatim, razaranje protoplazme u ćelijama, sarkoplazme u mišićnim ćelijama, kao i drugih struktura tokom kretanja pospešuje katabolizam, koji stimuliše procese obnavljanja i izgradnje – anabolizam. Treba imati na umu sledeću istinu: trčanje je najjači stimulator kataboličkih procesa u organizmu koji za vreme odmora i oporavka aktiviraju biosintetičke – anaboličke procese!

Pošto krv direktno nema kontakt sa ćelijama, proces prenošenja hranljivih materija i kiseonika, iz krvi u ćelije odvija se u tri etape:

1. Difuzija hranljivih materija i kiseonika iz krvi kroz zidove kapilara u međućelijski prostor;

2. Difuzija i aktivno prenošenje hranljivih materija i kiseonika iz međućelijskog prostora kroz ćelijsku membranu u samu ćeliju;

3. Prenošenje hranljivih materija i kiseonika u samoj ćeliji do mesta njihove upotrebe (najčešće do mitohondrija).

Takođe, po ovim istim etapama, ali u obrnutom smeru, obavlja se prenošenje produkata metabolizma i ugljen dioksida iz ćelije u krv, da bi se zatim odstranile iz tela preko odgovarajućih organskih sistema. 

Kretanje generalno: hodanje, trčanje, gimnastika, dizanje tegova itd. omogućava da se mnogostruko pojača cirkulacija tečnosti u organizmu. U toku kretanja mišići obavljaju kontrakcije potiskujući tečnost u krvotok i pomažu prenošenje venozne krvi u srce. Veoma pojačana cirkulacija krvi i disanja ispiraju i eliminišu štetne materije.

Verovatno da većina trkača ne poznaje ove naučne fiziološke činjenice, ali ipak trče. Šta ih podstiče? Upravo osećaj koji imaju posle svakog treninga i takmičenja. Taj osećaj uzrokuju hormoni sreće koji se pojačano luče posle trečanja – najizraženije se luče endorfin i serotonin. Što je količina tih hormona veća, bolje podnosimo bol, stres, negativne emocije i depresiju.

Kao rezultat svega toga naš organizma (telo i um) može da funkcioniše na višem nivou a to doprinosi poboljšanju kvaliteta života.

Iz svega gore navedenog možemo zaključiti da je trčanje nezamenljiva stavka u našim životima. Da bi naš rad bio produktivan, telo zdravo, unutrašnja sredina organizma čista i da bismo jednostavno normalizovali naš život, neophodno je da praktikujemo trčanje.

Između ostalog, to vam može pomoći i ako vas pojuri medved!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s