DA LI JE ZAMOR SAMO EMOCIJA?

Zamislite da se nalazite usred jednominutnog veslačkog sprinta maksimalnim intenzitetom. Noge su vam pune mlečne kiseline i osećate se kao da ćete pasti svakog trenutka. Pluća su vam „u plamenu“ a otkucaji srca će probiti grudni koš. Ne možete izdržati ovaj napor još ni jedan sekund. Došli ste do svojih krajnjih granica.

Ili možda niste, odnosno, da li ste?

nastavi sa čitanjem

ZAŠTO JE VAŽNO IMATI KONTINUITET U TRENINGU

Kontinuiranost trenažnog procesa je jedna od osnovnih zakonitosti sportskog treninga. U osnovi ove zakonitosti je da se efekti pojedinačnih treninga međusobno povežu, tako da se svaki naredni gradi na tragovima prethodnog. To praćenje fiziološkog traga prethodnog treninga čini da se postepeno svaki naredni treninga nadovezuje na prethodni, formirajući mozaik funkcionalne slike naših sveukupnih motoričkih sposobnosti.

nastavi sa čitanjem

NE MENJAJTE TRENAŽNE PROGRAME PREVIŠE ČESTO

Da li je promena trenažnih rutina – s vremena na vreme – poželjna stvar za mišićni rast? Da li učestala promena trenažnih sredstava (vežbi) i trenažnih metoda (programa), zaista povoljno utiče na vaše performanse? U praksi se najčešće srećemo sa maksimom „morate šokirati svoje mišiće“ sve vreme kako biste poboljšali njihov rast. Dakle, šta je od svega ovoga istina?

nastavi sa čitanjem

HODANJE KAO LEK

Hodanje je najjednostavnija i najdostupnija metoda za sve uzraste. Procenat mehaničkih trauma u toku hodanja najmanji je u odnosu na druge intenzivne vrste kretanja, a zadovoljstvo je mnogo veće. U toku hodanja treba postići lakše znojenje i održavati ga. To je prvi „simptom“ koji ukazuje da ste u procesu razvijanja izdržljivosti.

nastavi sa čitanjem

HRANA ZA METABOLIZAM

Metabolizam predstavlja samu suštinu života. Metabolizam čine dva suprotna procesa: anaboliza (izgradnja ćelija, tkiva…) i katabolizam (razgradnja ćelija, tkiva…). Ova dva procesa se neprestano odvijaju u svakoj živoj ćeliji, odnosno nadovezuju se jadan na drugi.

nastavi sa čitanjem

ODLIKE MAJSTORSTVA

Koja su to svojstva motornih (sportskih) veštna po kojima se razlikuju odlični, vešti, savršeno koordinisani sportisti (vežbači) od manje veštih? Kakve su karakteristike njihovog funkcionalnog izvođenja koje ih svrstavaju u „malu odabranu grupu“ vrhunskih majstora? Da li su njihove sposobnosti „Bogom dane“ ili su rezultat dugotrajnog, posvećenog, iscrpljujućeg (pravilno organizovanog) treninga?

nastavi sa čitanjem